💁 โปรดอ่านข้อความดังแนบก่อนยืนยัน

1️⃣ ข้อมูลของท่านจะถูกเก็บในฐานข้อมูลผู้ติดต่อของคณะทันตแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
2️⃣ การส่งหลักฐานการรักษา สามารถส่งผ่านเมนู ส่งรอยยิ้ม
3️⃣ เมื่อทางทำการส่งใบสมัครเรียบร้อยแล้ว ท่านจะได้รับการยืนยัน code name เพื่อใช้ในการส่งหลักฐานการรักษา ผ่านทาง sms ตามเบอร์โทรที่ท่านแจ้งไว้
4️⃣ ขั้นตอนการส่งรอยยิ้ม การดาวน์โหลด template โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ และข้อมูลอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับโครงการ สามารถศึกษาได้ที่ เมนู 5000 smiles FAQs

ยืนยันเข้าร่วมโครงการ